Sotto il Monte Giovanni XXIIIWadowice


» Godziny otwarcia museum

Godziny otwarcia museum
Grupy zwiedzających należy zgłaszać telefonicznie
w godzinach otwarcia pod numerami telefonów:

+ 49 (0) 8678/8104 lub +49 (0) 8678/1068 bądź też +49 (0) 8678/8869,
a także w informacji turystycznej
+49 (0) 8678/748820
z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian

Bilet wstêpu od osoby wynosi 2,00 €.
Bilet dla grupy od osoby wynosi 1,50 €/pers.

W muzeum o łącznej powierzchni 350 m2 znajduje się 11 pomieszczeń z wystawami o różnorodnej tematyce. W pierwszym z nich na przykład znajduje się wystawa na temat historii naszej okolicy.

Płaskorzeźba ścienna przedstawia skład naszej planety. Pierwotne oceany pokrywające niegdyś ziemię, stanowiły początek życia na naszej planecie. Tysiące lat temu w zbiornikach wodnych żyły ogromne ilości różnego rodzaju ślimaków. Te znaleziska, odkryte w strumieniu zwanym Tuerkenbach, niedaleko miejscowości Stammham, można podziwiać w jednej z witryn. Na podstawie takich znalezisk, jak fragment zęba, czy też kość ramienna mamuta, można domyślać się, jakiej wielkości były te żyjące 10 tys. lat temu istoty.
Znalezione narzędzia z wczesnej epoki kamienia, takie jak na przykład broń z epoki brązu, wskazują na ciągłe zasiedlanie tutejszych terenów. Pośród znalezisk świadczących o obecności ludów, zwanych Celtami, znajdują się monety, sprzączki do pasów oraz warownia w Leonbergu sprzed 100 p. n e.  W trzech witrynach podziwiać można ponadto sztukę wybijania monet z tego okresu, a także wyroby z odlewów metalowych. Przy pomocy modeli, a także świadectw czasów minionych szczegółowo przedstawiono żeglugę wewnętrzną oraz okres średniowiecza, kiedy to hrabia von Leonberg założył gród Markt.Mijając pierwsze pomieszczenie, znajdujemy wyposażoną w pomocne w tamtych czasach przedmioty, kuchnię mieszkalną. Ubrania i nakrycia głowy oraz typowo mieszczańska izba sypialna, majstersztyk wiejskiej sztuki stolarskiej z XIX w., pozwalają przenieść się w w tamte czasy. Mundury, broń oraz medale, w szczególności królewskiego wojska Księstwa Bawarskiego, można podziwiać w pomieszczeniu nr. 5.

Historię czasomierza, poczynając od unikatowego zegaru z 1650 r. po zegar wieżowy z 1750 r., można śledzić w pomieszczeniu nr. 6.  Pomieszczenie wystawowe nr. 7 poświęcone zostało wierze ludowej oraz religijnej sztuce ludowej naszych przodków. Szczególnością tego pomieszczenia jest podarunek papieża Benedykta XVI, czyli złoty kielich, patena I piuska. Ojciec święty używał tych trzech przedmiotów osobiście w swej prywatnej kaplicy zanim przekazał je Związkowi Ojczyźnianemu w podziękowaniu za oddanie chrzcielnicy z Muzeum Regionalnego w ręce kościoła św. Oswalda. Na obecność licznych zakładów rzemieślniczych w Marktl wskazują pomieszczenia nr. 8, 9 i 10. Przeróbka lnu, drewna oraz w pełni wyposażona kuźnia świadczą o zawodach tamtego okresu. Ostatnie pomieszczenie przeznaczone zostało na wystawę o tematyce ówczesnego rolnictwa oraz przyrządów z czasów poprzedzających mechanizację.