Sotto il Monte Giovanni XXIIIWadowice


» Kościoly

Kościół św. Oswalda w Marktl (St. Oswald Marktl)
Miejsce chrztu papieża Benedykta XVI

Wzniesiona w stylu gotyckim świątynia pod wezwaniem św. Oswalda sfinansowana została przez pobożnego grafa Berengara III von Leonberg (zm. w 1296 r.). Wyświęcenie pierwszej budowli sakralnej, która powstała w tym okresie w Marktl, odbyło się w 1297 r. W 1701r. uderzenie pioruna spowodowało wielki pożar, który strawił kościół i większą część miejscowości. Odbudowano go w 1702r. W roku1853 następnego stulecia, w związku z rosnącą liczbą mieszkańców, kościół ponownie został zburzony. W 1964 r. rozpoczęto ponownie budowę świątyni, przy czym zachowane zostało prezbiterium wraz z nowogotyckim ołtarzem z 1857 r. W tymże kościele 16 kwietnia 1927 r. ochrzczony został papież Benedykt XVI.

Wycieczka „śladami papieża Benedykta“Kościół św. Mikołaja w Bergham
(Kirche St. Nikolaus Bergham)


Położony na stromym brzegu Iny koscioł św. Mikołaja wybudowany został w XII w. z trasu w stylu gotyckim, a rozbudowano go w 1523 r. Starsza część kościoła charakteryzuje się sklepieniem siatkowym, natomiast dobudowa sklepieniem krzyżowym. Styl romański zachował się w architekturze północnej ściany, natomiast gotycka nawa kościelna oraz wczesnobarokowa architektura ołtarza wraz z tabernakulum w stylu rokoko tworzą harmonijną całość.

Wycieczka „Kościół św. Mikołaja w Bergham“
Kościół św. Sebastiana w Leonbergu (Kirche St. Sebastian Leonberg)

Patrocinum kościoła św. Sebastiana przypomina o czasach, w których panowała dżuma. Wtedy też św. Sebastian czczony był w tym regionie jako patron. Kościół pod jego wezwaniem był do 1585 r. kaplicą zamkową hrabiów von Leonberg. Teren, na którym znajdowała się kaplica oraz zamek zagrożony był erozją i obsunięciem się do Iny. W związku z tym w 1585 r. rozebrano budowlę i rok później rozpoczęto jego odbudowę. 

Wycieczka “Leonberg – widok z Leonbergu i kościół św. Sebastiana”