Sotto il Monte Giovanni XXIIIWadowice


» Kolumna Benedykta

Kolumnę Benedykta zaprojektował artysta z Eggenfelden Joseph Michael Neustifter na cześć wizyty papieża w Marktl w dniu 11 września 2006 r.

Koncepcja powstania kolumny została zrealizowana w porozumieniu z artystą z Ratyzbony, filozofem prof. Ulrichem Hommesem, który również zaprzyjaźniony był z profesorem teologii Josephem Ratzingerem.

Czterometrowej wysokości kolumna w formie lekko rozwiniętego zwoju pisma jest znakiem Radosnej Nowiny, widoczne na niej są także cytaty z kazań oraz nauk św. Benedykta z Nursji.

Ta budząca podziw kolumna jest prezentem dla miejscowości Marktl, a jej sponsorem jest dolnobawarski przedsiębiorca Ulrich Brunner.