Sotto il Monte Giovanni XXIIIWadowice


»Wizyta papieża w dniu 11.09.2006 r.