Sotto il Monte Giovanni XXIIIWadowice


» życiorysżyciorys

  1927 Przyjście na świat i chrzest Josepha Aloisa Ratzingera w Marktl nad Iną
  1929 Przeprowadzka do Tittmoning
  1932 Pierwsze lata szkolne w Aschau nad Iną przesłonięte pierwszymi początkami III Rzeszy
  1937-1943 Gimnazjum w seminarium w Traustein
  1943-1945 Służba wojskowa (służba w artylerii przeciwlotniczej w Monachium oraz służba pracownicza w koszarach piechoty w Traustein) oraz więzienie w Bad Ainling oraz Ulm
  1946-1951 Studia na kierunku filozofii i teologii w Freising oraz Monachium
  29.06.1951
święcenia kapłańskie w Traunstein
  1951-1952
Kapłan w Monachium-Bogenhausen (Parafia św. Krwi Pana Jezusa)
  1952-1954 Docent w Biskupim Seminarium Duchownym we Freising
  1954-1957
Docent teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Wyższej Szkole Teologiczno-Filozoficznej we Freising 
  1959-1963
Profesor teologii fundamentalnej w Bonn
  1959

śmierć ojca

  1963
śmierć matki
  1962-1965 Oficjalny doraca teologiczny (peritus) w pracach II Soboru Watykańskiego
  1963-1966 Profesor  dogmatyki w Monastyrze
  1969 Powołanie na katedrę teologii systematycznej
  1969-1976 Mieszkanie w Regensburgu
  1976-1977 Wicedyrektor Universytetu w Regensburgu
  1977 Konsekracja na biskupa Monachium i Freising; 25 marca święcenia biskupa, 28 maja w Monachium, 27 czerwca mianowanie na profesora honorowego Uniwersytetu w Regensburgu
  1978 Udział w konklawe 25 – 26 sierpnia, kiedy to Jan Paweł II został wybrany na papieża
  1981 Objęcie funkcji Prefekta Kongregacji Nauki Wiary na polecenie papieża Jana Pawła II oraz funkcji Przewodniczącego Komisji Biblijnej oraz Międzynarodowej Papieskiej Komisji Teologicznej
  15.02.1982 Rezygnacja z prowadzenia pastorskiego arcydiecezji w Monachium i Freising
  19.05.1986 Wizyta Josepha Ratzingera w Marktl nad Iną
  1986-1992
Przwodniczący Komisji Papieskiej
  1993
podniesiony do godności Biskupa Kardynała Velletri-Segni w dniu 5 kwietnia
  1997 z okazji 70 urodzin gmina Marktl przyznała mu w dniu 13 czerwca tytuł honorowego obywatela
  1998 nominacja na wicedziekana Kolegium Kardynalskiego w dniu 9 listopada 1998 r.
  1999
jako delegat papieża udział w rocznicy 1200 lat istnienia diecezji w Paderborn
  13.11.2000
Honorowy członek Papieskiej Akademii Nauk
  2002 Powołanie na dziekana Kolegium Kardynalskiego
  08.04.2005

Kardynał Ratzinger odprawia requiem za zmarłego papieża Jana Pawła II; Otwarcie konklawe mszą Pro eligendo Papa
  19.04.2005 r. Joseph Ratzinger wybrany zostaje na papieża i przyjmuje imię Benedykta XVI