Sotto il Monte Giovanni XXIIIWadowice


» Historia chrzcielnicy

Historia chrzcielnicy

W chrzcielnicy znajdującej się w kościele św. Oswalda w dniu 16 kwietnia 1927r. został ochrzczony Josef Ratzinger. Podczas przebudowy kościoła w 1965r. chrzcielnica została usunięta. Po przebudowie chrzcielnica nie odpowiadała nowemu wystrojowi kościoła, dlatego też przeniesiono ją do ogrodu parafii. W 1991r. tutejszy ksiądz Alois Jordan oddał zabytek w ręce niemieckiego Związku Ojczyźnianego (Heimatbund).

Od Wielkanocy w 2006 r. chrzcielnicy w kościele św. Oswalda używa się zgodnie z jej pierwotnym przeznaczeniem.

W Muzeum Regionalnym znajdują się eksponaty należące niegdyś do papieża Benedykta XVI, takie jak złoty kielich, którego papież używał w swojej prywatnej kaplicy, patena oraz piuska.


Pielgrzymki śladami papieża Benedykta XVI
Informacje dotyczące wycieczki znajdą Państwo tutaj.