Sotto il Monte Giovanni XXIIIWadowice


» Obiekty godne zwiedzania

Kościoły
Kościół, w którym został ochrzczony Benedykt Chrzcielnica papieża Benedykta
Muzeum Regionalne Kolumna Benedykt Dom, w którym przyszedl na świat papież Benedykt